HTML

Lär dig HTML

HyperText Markup Language förkortas HTML. Namnet antyder att HTML är ett märkspråk för hypertext. HTML är tillsammans med TCP/IP standard för World Wide Web. Först att tala i termer som Hypertext var Vannevar Bush som i mitten på 1940-talet beskrev ett system som inte tvingade läsare att läsa texter från början till slut – istället kunde han eller hon följa det spår som fångade intresset. Det dröjde 40 år innan produktion av persondatorer påbörjades, och när datorerna väl lanserades var det endast programmerare som kunde använda dem. Man skapade därför HTML – ett digitalt språk för alla att lära sig. Det var inte längre bara forskare och militärer som intresserade sig för informationsutbyte. I mitten på 1990-talet antogs TCP, ett gemensamt standardprotokoll – eller, en överenskommelse om standardspråk. Tim Berners Lee presenterade tanken om World Wide Web, ett projekt med HTML som märkspråk. Och genom HTML och World Wide Web öppnades dörren för hypertext att slå igenom på allvar.

Att webbläsare tolkar HTML olika har satt käppar i hjulen för utveckling på området. Dock kunde en standard utvecklas med World Wide Web Consortium – deras arbete ökar möjligheten för innehåll att presenteras enhetligt oavsett webbläsare. HTML 5 är den senaste versionen. Båkåtkompabilitet samt tydlighet gällande hur webbläsare bör tolka samt rendera kod har varit viktiga principer i arbetet. Både webbläsarutvecklare och webbutvecklare hade påpekat problem med HTML 4.01, därför blev arbetet med HTML 5 prioriterat hos World Wide Web Consortium. Målsättningen var bland annat att tillgodose två potentiella serialiseringar, nämligen HTML och XHTML. I HMTL 5 presenterades flera attribut och element som inte funnits i tidigare versioner, syftet var bland annat att ge semantisk betydelse åt exempelvis div- och span-elementen. Man har dessutom uteslutit font- och center-element – tanken är att man istället för att använda font- och center-element ska använda CSS. Förändringarna har mottagits med idel positiva reaktioner.

HTML kategoriseras i fyra elementtyper – hyperlänkmärkningar, interaktiva element, presentationsmärkning samt strukturmärken. Nedan följer en lista på vanligt förekommande elementtyper.

a href=”/”
br
div
span
h1
ol
ul
p
strong
hr

Senaste åren har Cascading Style Sheets (CSS) expanderat. På svenska använder man ordet stilmall. CSS beskriver presentationsstilen, det kan exempelvis vara färg eller typsnitt. Fördelen med CSS är möjligheten att använda en och samma stilmall för olika projekt, att använda CSS sparar därför tid. Bland annat finns möjligheten att bestämma bredd och höjd, vilket är en tillgång med utvecklingen av mobila enheter i åtanke. Hemsidor förväntas vara responsiva, och möjligheten att med CSS styra bredden och höjden underlättar – framför allt är det till fördel ur SEO-perspektiv. Eftersom CSS och HTLM går hand i hand kommer man inte undan det ena om man vill lära sig det andra. Den som vill lära sig CSS och HTML rekommenderas att köpa Rolf Staflins HTML- och CSS-boken. Boken ger läsare grundläggande kunskaper på området och är anpassad för Linux-, Mac och PC-användare. Staflin är fil.mag i datavetenskap och arbetar som IT-arkitekt.

HTML